Zorg succesverhaal

De zorg is een breed en veelbesproken onderwerp en komt vaak alleen negatief in het nieuws.

Dit is jammer, omdat er ook zoveel mooie dingen in de zorg gebeuren. Omdat ik graag stil wil staan bij de mooie dingen in de zorg wil ik in mijn eerste blog over een succesverhaal schrijven.

Enkele jaren heb ik gewerkt in een 24 uurs setting voor kinderen en jongeren met Autisme. Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-23 jaar met Autisme en een hulpvraag op communicatie kregen behandeling in een behandelgroep. Zij verbleven in principe 24 uur in de groep waarbij ze 1 keer per 14 dagen naar huis toe mochten. Doel van de behandeling was uiteindelijk terugplaatsing terug naar huis of zelfstandig wonen. Soms werd dit doel niet behaald en gingen jongeren naar een andere instelling, maar gelukkig werd het doel ook vaak wel gehaald.

Positief

Door een intensieve samenwerking met ouders en het stapsgewijs werken aan doelen, heb ik in de periode dat ik werkzaam was op de groep met kinderen in 1 jaar tijd met mijn collega’s zeker 6 kinderen terug naar huis laten gaan. Zij wonen nu thuis en hebben of ambulante thuishulp via PGB of in sommige gevallen helemaal geen zorg meer nodig.  Hoe mooi is dat?? Voor mij de grootste voldoening die ik in mijn werk kon krijgen.

De pijn die ouders en kinderen voelen wanneer het kind uit huis geplaatst wordt, de periode van wennen aan de nieuwe ”tijdelijke” leefomgeving, waarbij er meerdere kinderen in 1 huis zitten, maar er ook verschillende begeleiding is. De weerstand, angst, hulpeloosheid, maar ook de opluchting dat er hulp is, de rust die ouders en het kind tijdelijk ervaren (waardoor de band onderling ook weer opnieuw opgebouwd kan worden) en de dankbaarheid die ouders, maar ook de kinderen tijdens en vooral aan het eind van de behandeling tonen komen allemaal aan bod zolang en zijn voelbaar voor mij als professional in het werk.

Samenwerking

Door de intensieve samenwerking en het oog hebben als professional voor de gevoelens van ouders en kind bouw je met hen een band op. En die band zorgt er uiteindelijk voor dat er stappen gemaakt kunnen worden.

Dat je aan doelen kunt werken, je moeilijke onderwerpen bespreekbaar mag en kunt maken en soms ook een spiegel mag en kunt voorhouden.  Samen werk je aan hetzelfde doel; Bij de jonge kinderen was dit altijd het doel werken aan het terug thuis komen wonen. Ouders die in eerste instantie niet dachten dat hun kind nog terug thuis kon wonen en kinderen die het soms niet eens wilden werden verrast wanneer het wel lukte. De dankbaarheid bij ouders en kinderen was dan groot. En de waardering die ik als professional kreeg was mooi. Uiteraard werk ik niet voor de waardering, maar het is wel fijn wanneer je deze krijgt. Het terug thuis laten wonen van de kinderen bij hun ouders was voor mij de mooiste beloning.

zorg succesverhaal 380x250

Is het dit waard?

Soms kreeg ik van anderen wel eens de vraag of het wel goed was dat die kinderen tijdelijk op de groep kwamen wonen en of het de dure zorgkosten wel waard zijn? Op allebei de vragen kon ik alleen maar met ja antwoorden. Uiteraard is het  heftig en ingrijpend wanneer een kind uit huis geplaatst wordt en op een groep komt waarbij er andere regels, normen, waarden, kinderen en vreemde groepsleiding is. En uiteraard kost het proces om te wennen even tijd. Ook klopt het dat de zorgvorm duur is voor de overheid, maar als het tijdelijk wonen op een behandelgroep ervoor zorgt dat een kind daarna volledig thuis kan wonen dan kan ik alleen maar zeggen dat het de kosten waard zijn. Immers wanneer deze zorgvorm er niet zou zijn en alles in de thuisomgeving zelf had moeten gebeuren waren deze jongeren waarschijnlijk op zijn tijd in een jeugdzorg instelling gekomen (omdat het gedrag uit de hand liep) of zou de band tussen ouder en kind nog meer schade hebben opgelopen. Waarom ik dit denk? Opname in een behandelgroep doe je niet zomaar, je komt daar ook niet zomaar. Ouders moeten aantonen wat er allemaal al geprobeerd is in de ambulante hulpverlening en de ernst van de situatie wordt onderzocht.  Soms werden hulpvragen afgewezen.

Succes

Helaas is deze zorgvorm door het missen van overheidsfinanciën opgehouden te bestaan. Zelf heb ik ondertussen ook een andere baan gevonden, maar de successen die wij op de groep geboekt hebben blijven voortbestaan. En ondanks dat het impopulair is om te zeggen zal ik blijven uitdragen wat voor goeds deze zorgvorm kan brengen. Wie weet wordt de vraag naar het opzetten van deze zorgvorm wel weer gerealiseerd en kunnen de kinderen en jongeren met autisme (uiteraard hebben niet alle kinderen/ jongeren met autisme een dergelijke zorgvorm nodig. Gelukkig hebben velen al baat bij ambulante hulpverlening) die deze behandeling nodig hebben dit weer krijgen.

Over: Floortje van B | Mijn eerste blog op wijzermetjebeperking.nl.  De oproep om te bloggen over zorgonderwerpen voor de website heb ik met beide handen aangegrepen. Sinds kort blog ik op mijn eigen blogsite en omdat ik werkzaam ben in de zorgsector moet het voor mij niet zo’n probleem zijn om daar zo nu en dan een blog over te schrijven.

Recente berichten