Werken met een beperking

Het hebben van werk, een baan, is voor veel mensen belangrijk. Niet op de laatste plaats om het inkomen. Echter, een zinvolle dagbesteding, de sociale contacten en zelfontplooiing zijn zeker zo belangrijk.

Het is je goed recht!

Wat nu als je wel wilt en kunt werken, maar dat net even anders moet doen dan in een reguliere baan? Of je kunt wel werken in een reguliere baan, maar toch heb je een net wat andere insteek dan anderen? Bijvoorbeeld door een fysieke of mentale beperking. Je hebt dan recht op passend werk.

Dat staat in de wet

In het VN-Verdrag voor mensen met een beperking staat dat ieder mens gelijke rechten heeft. Beperking of geen beperking. Ook op het gebied van werk. Zorgen dat mensen met een beperking passend werk krijgen, is een taak van de overheid. De Nederlandse regering riep hiervoor de Participatiewet in het leven. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder deze wet. De gemeente biedt ondersteuning bij het vinden van een baan, liefst bij een reguliere werkgever. Bij die ondersteuning kun je denken aan: aanpassing van de werkplek, een beschutte werkplek of jobcoaching. Of het vinden van dagbesteding of vrijwilligerswerk.

VN-verdrag

Steeds meer organisaties werken hieraan mee

De overheid kan niet in haar eentje zorgen voor voldoende werkplekken. Organisaties moeten het mogelijk maken voor mensen met een beperking om mee te doen. Niet aan de zijlijn, maar midden in de werkprocessen. Voorbeelden van organisaties die hier actief aan meeweken zijn inclusieve ondernemingen. Zij hebben primair een financiële doelstelling, waar alle werknemers ‘naar vermogen’ aan bijdragen. Daarnaast zijn er sociale ondernemingen met primair een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld: betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat wil je, wat kan je

Het soort werk dat je wil en kan doen is persoonlijk. Net als het traject naar passend werk. Stop in ieder geval niet te snel met zoeken naar een baan. Misschien moet je uitproberen en van baan wisselen voor je vindt wat bij je past. De gemeente kan je hierbij helpen. Geef het in ieder geval niet op. Je hebt recht op werk!

Voor meer informatie over de Participatiewet:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
Voor meer informatie over inclusief werkgeven:
https://www.denormaalstezaak.nl/inclusief-ondernemen/wat-inclusief-ondernemen

Over Jetta Bergman

Moeder, echtgenote, dochter, cliëntbegeleider en student communicatie, maar vooral mezelf. Al die verschillende rollen maken me tot wie ik ben. Op de eerste plaats MENS. Een veelzijdige doorzetter, temperamentvol en (soms wat te) gevoelig. Mijn motto is: de aanhouder wint.

Uit eigen ervaring weet ik dat een beperking je leven kan overheersen. Ook al is dit maar een deel van wie je in werkelijkheid bent. Ik kijk graag naar wat wel kan, in plaats van wat niet mogelijk is. Makkelijk vind ik dit niet altijd. Maar dat is juist de uitdaging. De werkelijkheid onder ogen komen en er het beste van maken, samen met de mensen om mij heen. Een mens is tenslotte een sociaal wezen dat het nooit alleen hoeft te doen.

In mijn blogs schrijf ik over werken met een beperking in de breedste zin van het woord. Werk is zoveel meer dan geld verdienen alleen. Dát doen wat bij je past, geeft je leven diepte en zin.

Recente berichten