Wajong, wat nou?

Het draait om geld, kostenbesparing, zoals zo vaak…

Ben je voor je zeventiende of als student arbeidsongeschikt geworden, dan ontvang je een Wajong uitkering. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan en is de Wajong 2015 van toepassing. Alleen als je nu en in de toekomst niet meer kan werken kom je in aanmerking voor een Wajong uitkering van het UWV.

Van 75% naar 70% van het minimumloon

Kun je nog wel werken dan krijg je van de gemeente een bijstandsuitkering en hulp bij het vinden van passend werk. Had je al vóór 1 januari 2015 een Wajong uitkering, dan behoudt je je uitkering bij het UWV. Wel gaat het UWV opnieuw na of je wel of niet kunt werken. Heb je die mogelijkheid wel, dan wordt vanaf 1 januari 2018 je uitkering verlaagd van 75% naar 70% van het minimumloon. Voor veel van de 75.000 mensen met een Wajong uitkering en restverdiencapaciteit voelt dit als een straf. Juist
in een tijd dat het goed gaat met de economie worden zij gekort op hun inkomen.

Het UWV is positief

Het UWV schetst een positief beeld over deze situatie. Het aantal mensen met een Wajong uitkering dat werk vindt, groeit. In 2017 werkten 23,4% van de 246.600 mensen. Echter, is dit wel zo positief? Het grootste deel werkt niet. En allen die volgens het UWV nog kunnen werken worden gekort op hun loon. Dit is hetzelfde als een slager die zijn eigen vlees keurt. Zij betalen de uitkeringen en bepalen wie wel en niet kan werken. Ik vind dat dit niet klopt.

Goede intenties?

Ik moet ervan uitgaan dat de intentie achter deze regeling goed is. Dat de overheid en instanties als het UWV het goed voor hebben met mensen in de Wajong. Anders word ik wel erg negatief. Toch lukt het me niet de gedachte los te laten dat deze mensen onterecht worden gekort op hun inkomen. Dat de manier van stimuleren voor hen niet positief uitpakt. En dat maakt mij boos!

Onrealistisch

Neem nou Jos. Hij is bijna 30 en heeft vanaf zijn 18 e een Wajong uitkering. Hij heeft een psychiatrische aandoening en woonde van zijn 15 e tot zijn 21 e in een instelling. Hij heeft hard geknokt om hier uit te komen, zelfstandig te gaan wonen en zelf de regie over zijn leven te krijgen. Dit gaat met vallen en opstaan. Hij doet drie ochtenden in de week vrijwilligerswerk, wat veel energie en inzet van hem vraagt. Nu bepaalde het UWV dat hij kan werken, waardoor hij gekort wordt op zijn uitkering. Is dit realistisch? Nee. De drie ochtenden in de week vrijwilligerswerk zijn op dit moment het hoogst haalbare.

Jetta Bergman | blogger Wijzermetjebeperking.nl

Het draait om geld

Hoop ik maar dat voor de meesten deze nieuwe ‘regeling’ wel goed uitpakt. Dat zij wel een passende baan vinden. Toch ben ik van mening dat een sanctie, zoals de korting, niet bedoeld is om mensen te helpen. Het draait om geld, kostenbesparing, zoals zo vaak.

Bronnen

Over Jetta Bergman

Moeder, echtgenote, dochter, cliëntbegeleider en student communicatie, maar vooral mezelf. Al die verschillende rollen maken me tot wie ik ben. Op de eerste plaats MENS. Een veelzijdige doorzetter, temperamentvol en (soms wat te) gevoelig. Mijn motto is: de aanhouder wint.

Uit eigen ervaring weet ik dat een beperking je leven kan overheersen. Ook al is dit maar een deel van wie je in werkelijkheid bent. Ik kijk graag naar wat wel kan, in plaats van wat niet mogelijk is. Makkelijk vind ik dit niet altijd. Maar dat is juist de uitdaging. De werkelijkheid onder ogen komen en er het beste van maken, samen met de mensen om mij heen. Een mens is tenslotte een sociaal wezen dat het nooit alleen hoeft te doen.

In mijn blogs schrijf ik over werken met een beperking in de breedste zin van het woord. Werk is zoveel meer dan geld verdienen alleen. Dát doen wat bij je past, geeft je leven diepte en zin.

Recente berichten