Lize VandenbergheBlogger

    Stephanie Bartelink - Walaardt

    Lize (1991) is sociaal werker en studeert dit jaar af als pedagoog. Daarnaast is ze ook ervaringsdeskundige binnen de jeugdhulpverlening. Samen met enkele ouders zette ze een organisatie op om het taboe op het gesprek rondom drugsgebruik te doorbreken, heeft ze een project voor jongeren in de gesloten jeugdzorg ontwikkelt en spreekt ze geregeld op (inter)nationaal niveau om de positie van jongeren in de jeugdzorg en GGZ te verbeteren. Haar hulpverlenersmotto luidt dan ook: wie wil samenwerken, moet ook samen mens kunnen zijn.